טל העמק

ק.פ. 000056

מחיר: 000 ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צהובה פרוס 28%

ק.פ. 000082

מחיר: 000 ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צהובה בלוק 28%

ק.פ. 000123

מחיר: 000 ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צהובה מגורדת

ק.פ. 000000

מחיר: 000 ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אמנטל מסדם 28%

--ק"ג | --- | ק.פ. 000056

מחיר: 000 ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אמנטל פרוסה

-- ק"ג | --- | ק.פ. 000000

מחיר: 000 ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גבינות צהובות

052-8027879 | 054-4346566

מעדני צ'ונה שיווק גבינות: אגריפס 88 ירושלים | חנויות המפעל: התפוח 17 ירושלים | מחנה יהודה 19 ירושלים

טלפון: 052-8027879 | 054-4346566

choona.cheese@gmail.com  |  simad1@live.com

מעדני צ'ונה שיווק גבינות:

אגריפס 88 ירושלים

חנויות המפעל: התפוח 17 ירושלים

מחנה יהודה 19 ירושלים

טלפון: 052-8027879 | 054-4346566

choona.cheese@gmail.com

simad1@live.com